Syndyk sprzeda 1/4 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Opis:

Syndyk zawiadamia o rozpoczęciu konkursu ofert na sprzedaż ¼ udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 171/10, położonej w Jagodnem Wielkim, powiecie giżyckim, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1G/00006800/5 za cenę nie niższą niż 42 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).

Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy do pobrania po kontakcie e-mail z Kancelarią.

Cena: 31 500 zł brutto
Dodano: 28 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jagodno Wielkie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]