Syndyk sprzeda – 1/6 udziału Jeziórko-Ustanówek

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 189/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr ew. 64, o powierzchni 0,8200 ha, położonej w miejscowości
Jeziórko-Ustanówek, obręb 0008 Jeziórko-Ustanówek, przy ul. Głównej 109, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie (brak KW).
Minimalna cena sprzedaży wynosi 40.100,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy sto złotych 00/100).
Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listami poleconymi bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.03.2021 r., przy ul. Bartoszewicza 3 lok. 9, 00-337 Warszawa o godzinie 11:00.
Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin.

Cena: 40 100 zł brutto
Dodano: 9 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jeziórko-Ustanówek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]