Syndyk sprzeda 1/6 udziału w nieruchomości Bieruń

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁOW w NIERUCHOMOŚCI

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności udziału w wielkości 1/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bieruniu Starym (KW nr KA1T/00011855/8, działka nr 1185/68)
o powierzchni całkowitej 0,0224 ha,

Cena wywoławcza wynosi 22 200,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl lub w biurze syndyka w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl  lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006.

Cena: 22 200 zł netto
Dodano: 24 grudnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Bieruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]