Syndyk sprzeda 1/8 udziału w nieruchomości

Opis:

 

1. Syndyk Masy Upadłości Teresy Krzysik (V GUp 177/20) sprzeda z wolnej ręki 1/8 udziału w nieruchomości o pow. 0,2 ha, położonej w Jabłonicy Polskiej nr 133 (powiat brzozowski, gmina Haczów) za cenę nie niższą niż 19.761,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych) brutto. Sprzedaży podlega 1/8 udziału w nieruchomości. Nieruchomość zabudowana jest domem mieszkalnym (ok. 130 m kw.) i budynkiem gospodarskim. Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem.
2. Oferty należy składać do dnia 15 marca 2021 r. drogą mailową na adres e-mail podany w kontakcie, drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Patrycja Kaczor, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno lub osobiście w Kancelarii Syndyka pod ww. adresem (liczy się data wpływu oferty).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka.
3. W ofercie należy wskazać: imię i nazwisko/nazwę oferenta, adres korespondencyjny, numer telefonu, cenę nabycia oraz dopisek „Konkurs ofert Teresa Krzysik” i załączyć potwierdzenie uiszczenia wadium.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości – Syndyka w banku PKO BP S.A. o numerze: 29 1020 296 4 0000 67 02 0178 060 0. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert Teresa Krzysik” wraz z imieniem i nazwiskiem/nazwą oferenta.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 marca 2021 r.
5. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać wyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą – najwyższą cenę zakupu, Syndyk skontaktuje się z tymi oferentami, celem umówienia i przeprowadzenia licytacji w Kancelarii Syndyka.
6. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości, operatu szacunkowego, czy szczegółowych zasad sprzedaży (regulaminu) można uzyskać pod numerem tel.: 694-700-384 , mailowo lub osobiście w Kancelarii Syndyka w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno.

Cena: 19 761 zł brutto
Dodano: 22 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jabłonica Polska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]