Syndyk sprzeda 2 pokoje 48 m2 ul. Lechonia Zgierz – udział 1/2

Opis:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI w postępowaniu upadłościowym z udziałem Haliny Kluski sygn. akt XIV GUp 367/20

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi sygn. akt XIV GUp 367/20 ogłasza o SPRZEDAŻY W TRYBIE KONKURSU OFERT udziału wynoszącego ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Zgierzu ul. Lechonia 3 dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/0061848/9 za kwotę nie niższą niż 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); na warunkach szczegółowo opisanych w Regulaminie Sprzedaży.

Regulamin Sprzedaży dostępny jest w Kancelarii Syndyka ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź, pod nr 42 715 80 88 lub mailowo.

Termin składania ofert: 16 września 2022 r. r. godz.

Otwarcie ofert: 19 września 2022 r. godz. 12

SYNDYK
Konrad Maciej Wilijewicz
Nr lic. 1379

Cena: 90 000 zł netto
Dodano: 7 września 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zgierz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]