Syndyk sprzeda 2-pokojowe mieszkanie w Markach

Opis:
Syndyk masy upadłości Bożeny Książek w upadłości sygn. akt XIX GUp 1054/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki PRAWO WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 171 usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Małachowskiego 1 w Markach, dla którego urządzona jest księga wieczysta o numerze WA1W/00076520/6 wraz z związanym z tym lokalem udziałem w wysokości 4819/1177379 w prawie własności działek o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 z obrębu 3-03, objętych KW WA1W/00015977/9 Opis przedmiotu sprzedaży: Lokal o pow. użytkowej 49,18 m2, położony na V p., składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki oraz balkonu. Budynek wzniesiony w 2006 r. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego. Informujemy, że to już II przetarg na przedmiotowe mieszkanie (poprzednia cena wywoławcza wynosiła 341.800 zł). Cena wywoławcza: 256.350,00 zł brutto. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, lub wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 18 sierpnia 2021 r. włącznie wadium w kwocie 26.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego. Termin otwarcia ofert: W dniu 19 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, lub kontaktując się telefonicznie z Pełnomocnikiem Tomaszem Łukasiewicz tel. 693 103 727. Mieszkanie będące przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Pełnomocnikiem.

Dodatkowe informacje

  • balkon
  • winda
  • oddzielna kuchnia
  • umeblowane
Cena: 256 350 zł brutto
Dodano: 29 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Marki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]