Syndyk sprzeda 2-pokojowe mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości
w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
sprzeda z wolnej ręki:

prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z udziałem wynoszącym 1388/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny położony na drugim piętrze (III kondygnacji) budynku w miejscowości Czarny Bór przy ul. Głównej 16A (gm. Czarny Bór, pow. wałbrzyski). Powierzchnia użytkowa wycenianego lokalu wynosi: 37,09 m2. Stan prawny nieruchomości uregulowano w KW nr SW1W/00073293/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 37 800,00 zł.

– Oferty nabycia nieruchomości opisanej powyżej należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt VI GUp 112/20 i opisem nieruchomości której oferta dotyczy, na adres: kancelaria Syndyk Anny Łaskawiec, ul. Księcia Witolda 49/18 – w terminie do 21.06.2021 do godz. 14.00.
– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 21.06.2021.
– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 22.06.2021 o godz. 16.00 w kancelarii Syndyka.
– Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w kancelarii Syndyka.
– Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: an***********c@p*****.fm
– Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Cena: 37 800 zł brutto
Dodano: 9 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Czarny Bór
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]