Syndyk sprzeda 3/4 udziału w nieruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości Paulina Bursztein ogłasza przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego 3/4 w prawie własności nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej w Jędrzejowie przy ulicy Bolesława Chrobrego 3 o całkowitej powierzchni 39,60 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą. Mieszkanie zlokalizowane jest na II piętrze w budynku czteropiętrowym, w jego skład wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój, balkon od strony południowej. Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym, Sygn. akt Sądu Rejonowego w Kielcach V GUp 300/20.
1. Cena wywoławcza ¾ udziału w ww. nieruchomości wynosi 84 750,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Wadium stanowi 5% ceny wywoławczej nieruchomości, czyli 4 237,50 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 00/100).
3. Minimalne postąpienie określone zostało na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
4. Sprzedaż lokalu może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
5. Składający ofertę nabycia najpóźniej do dnia upływu terminu składania ofert powinien wpłacić wadium na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Leokadii Łobody w upadłości konsumenckiej przez Santander Bank Polska S.A. pod numerem 89 1090 259 0 0000 00 01 4697 754 8, z podaniem tytułu przelewu: „WADIUM PRZETARG V GUp 300/20. Syndyk potwierdzi prawidłowość wniesionego wadium w chwili otwarcia ofert.
6. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24 marca 2021 r. na adres siedziby Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce)
7. Termin i miejsce otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 29 marca 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce), sala nr XXV, godzina 9:30.
8. Operat szacunkowy ww. nieruchomości dostępny jest do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz Regulamin przetargu dostępne są pod nr tel. 600 939 003 oraz e-mail: upadlosc@notables.pl.

Cena: 84 750 zł brutto
Dodano: 24 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jędrzejów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]