Syndyk sprzeda 4/6 udziału w mieszk. w Skarżysku-K

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Książek w upadłości sygn. akt XIX GUp 1484/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 4/6

W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU 47 położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niepodległości 133,

dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem KI1R/00017393/5

 

  • Opis przedmiotu sprzedaży: Lokal o pow. użytkowej 41,10 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC, położony na parterze.
  • Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
  • Cena wywoławcza: 98.500,00 zł 
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 6 października 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 6 października 2021 r. włącznie wadium w kwocie 9.850,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
  • Termin otwarcia ofert: W dniu 7 października 2021 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.
  • Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, w godz. 10:00 – 15:00 lub kontaktując się telefonicznie z Pełnomocnikiem – Tomaszem tel. 693 103 727 lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego portalu.
  • Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Pełnomocnikiem.
Cena: 98 500 zł brutto
Dodano: 15 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skarżysko_Kamienna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]