Syndyk sprzeda 712/B Spawarka SKY-MIG 400S 3F

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Grupy Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Grupy Opeus sp. z o.o. w upadłości w postaci

712/B Spawarka SKY-MIG 400S 3F.

Cena minimalna 635 zł netto

Szczegółowe informacje oraz możliwość wyznaczenia terminu oględzin pod nr tel.: 69*******32 – (kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e.krawczyk@saltarski.com

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka, tj. na adres: Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski. com w terminie do dnia 17.12.2021 roku – decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka

ROferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a) Dokładne oznaczenie oferenta.

b) Oferowaną jednostkową cenę nabycia netto, za poszczególne ruchomości.

c) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym, prawnym oraz wyposażeniem ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

d) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

e) Dokładne oznaczenie przedmiotu oferty.

f) Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Cena: 635 zł netto
Dodano: 2 grudnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]