Syndyk sprzeda akcje spółki EUROEXPORT S.A.

Opis:

Syndyk sprzeda 300 akcji spółki (tj. 100% wszystkich akcji) EUROEXPORT S. A. – KRS 0000107471 – o wartości nominalnej 201 000,00 zł za najwyższą oferowaną cenę. Brak ceny minimalnej oferty.

Na koniec 2020 roku Rachunek zysków i strat wyniósł 0,00 zł, suma bilansowa 11,81 zł. Aktualnie spółka nie prowadzi działalności.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

Zatwierdzenie wyboru oferty wymaga postanowienia sędziego komisarza.

Ofertę na zakup należności należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka.

Cena: 0 zł netto
Dodano: 10 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Sopot
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]