Syndyk sprzeda asortyment sklepu z częściami rolniczymi za 66% wartości magazynowej!

Opis:

Syndyk masy upadłości Grabowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Karniewie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert pakietu ruchomości w postaci asortymentu sklepu z częściami rolniczymi. W skład pakietu wchodzi ponad 3.000 pozycji np. akumulatory, czujniki, filtry, oleje, klucze, lampy i wiele innych. W celu uzyskania pełnej listy ruchomości proszę pisać.

Cena pakietu to 66% wartości magazynowej- 233.355,20 zł netto, co daje kwotę 287.026,90 zł brutto.

Ruchomości obecnie są spakowane i przechowywane w magazynie.

Oferty należy składać drogą pocztową na adres: Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa w terminie do dnia 19 października 2021 r. (liczy się data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2021 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, numer telefonu oraz e-mail, a także wskazanie proponowanej ceny zakupu, nie niższej niż cena minimalna.
Wymagane wadium w wysokości 29.000,00 zł należy przelać na rachunek masy upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 19 października 2021 r.

W przypadku otrzymania przez syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ruchomości, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż ruchomości.

W celu zyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 233 356 zł netto
Dodano: 26 stycznia 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Karniewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]