syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość Gliwice

Opis:

Syndyk masy upadłości Reginy Misky osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1G/00024592/7, obejmującej działki gruntu
o numerach 483, 484, 486 o łącznej powierzchni 1426 m2, położonej w Gliwicach, przy
ul. Zakopiańskiej 3.

 

Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania nieruchomości tj. 276 480,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 10 czerwca 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 27 600,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem (kropka)bbpg(kropka)pl/syndyk/reginamisky(korpka)zip Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl

Cena: 276 480 zł brutto
Dodano: 12 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gliwice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]