syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość Lublin Choiny

Opis:

Syndyk masy upadłości Marii Oszajcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności oferuje do sprzedaży sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomość o pow. 0,1195 ha zabudowaną jednorodzinnym trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wraz z częścią użytkową usługowo-produkcyjną, położoną w Lublinie przy ulicy Sądeckiej 10 ( osiedle Choiny), (działka oznaczona nr ewid. 25/15 ) dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr LU1I/00113368/0, LU1I/00113367/3, LU 1I/00193405/6 – cena 2 985 000 zł ( dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy )
Szczegółowe informacje o oferowanej nieruchomości można uzyskać w Biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin na stronie internetowej w*********************l i pod numerem telefonu 601 37 51 35 .
Oferty zakup poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Cena: 2 985 000 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lublin Choiny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]