syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość Mikołów

Opis:

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Remontowego Urządzeń Energetycznych „PIECHA-SOLAK” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa.

 

Przedmiotem przetargu jest Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych „PIECHA-SOLAK” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, w skład którego wchodzą wszystkie jego aktywa z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie oraz z wyłączeniem wierzytelności publicznoprawnych (w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 438/42 o powierzchni 0,2827 ha zlokalizowana przy ul.Wyzwolenia 5c w Mikołowie (KW nr KA1M/00065198/1 oraz należności).

 

Cena wywoławcza wynosi 988 000,00 zł netto.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 17 czerwca 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 98 800,00  zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem (kropka)bbpg(kropka)pl/syndyk/prue-przetarg(kropka)zip. Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr tel. 32 750-62-69, 32 733-37-46 oraz pod adresem e-mail:.syndyk-przetarg@omgm.pl

Cena: 988 000 zł brutto
Dodano: 19 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mikołów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]