syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość Racibórz

Opis:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ul. Zakładowej, stanowiącej działki numer 522/69 oraz 524/69 użytkowymi o łącznej powierzchni 0,3429 ha, zabudowanej budynkami, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/00052663/1.

 

Cena wywoławcza wynosi 95 200,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 29 czerwca 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 9 520,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem ()(kropka)bbpg(kropka)pl/syndyk/edytawiciak(kropka)zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetrag(małpa).

Cena: 95 200 zł brutto
Dodano: 4 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Racibórz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]