Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość

Opis:

Syndyk masy upadłości Jana Dudzińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI. 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Knurowie przy ul. Ułanów 1b, o powierzchni użytkowej 48,20 m2 oraz powierzchni przynależnych 4,40 m2 objętego księgą wieczystą GL1G/00054097/6 wraz z udziałem wynoszącym 178/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą GL1G/00051686/1.

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania nieruchomości tj. 156 800,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 6 października 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 15 680,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem (kropka)bbpg(kropka)pl/syndyk/jandudzinski(kropka)zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl

Cena: 156 799 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Knurów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]