Syndyk sprzeda atrakcyjne działki w Chłapowie

Opis:

Syndyk sprzeda kompleks działek w Chłapowie:

Działka ewidencyjna nr 407/1

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 407/1 o pow. 83 m2 wchodzą w całości użytki w postaci terenów komunikacyjnych dr (drogi). Działka posiada kształt wąskiego trójkąta. Działka nr 407/1 posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej – ul. Kopalnianej (działka ewidencyjna nr 414) od strony zachodniej.

Działka ewidencyjna nr 411/1

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/1 o pow. 376 m2 wchodzą w całości użytki w postaci terenów komunikacyjnych dr (drogi). Działka posiada kształt zbliżony do wąskiego prostokąta o szerokości około 4 m i długości około 95 m. Działka nr 411/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do ul. Kopalnianej jedynie poprzez działkę nr 407/1.

Działka ewidencyjna nr 411/13

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/13 o pow. 515 m2 wchodzą w całości użytki w postaci gruntów ornych klasy IIIa. Działka posiada kształt zbliżony do wąskiego trapezu, średnia szerokość działki wynosi około 13 m, a średnia długość około 39 m. Północna część działki jest relatywnie płaska, natomiast południowa część cechuje się dużym spadkiem terenu w kierunku południowo-zachodnim. Działka nr 411/13 od południowego-zachodu graniczy z ul. Kopalnianą, ale ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie zjazdu od tej strony nie będzie możliwe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada skomunikowanie działki nr 411/13 z ul. Kopalnianą od strony północnej poprzez działki nr 407/1 i nr 411/1.

Działka ewidencyjna nr 411/14

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/14 o pow. 772 m2 wchodzą użytki w postaci gruntów ornych klas: IIIa – 500 m2 i IVa – 272 m2 . Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, średnia szerokość działki wynosi około 27 m, a średnia długość około 28 m. Północna część działki jest relatywnie płaska, natomiast południowa część cechuje się dużym spadkiem terenu w kierunku południowo-zachodnim. Działka nr 411/14 od południowego-zachodu graniczy z ul. Kopalnianą, ale ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie zjazdu od tej strony nie będzie możliwe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada skomunikowanie działki nr 411/14 z ul. Kopalnianą od strony północnej poprzez działki nr 407/1 i nr 411/1.

Działka ewidencyjna nr 411/15

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/15 o pow. 1550 m2 wchodzą użytki w postaci gruntów ornych klas: IIIa – 200 m2 i IVa – 1350 m2 . Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, średnia szerokość działki wynosi około 33 m, a średnia długość około 47 m. Obszar działki cechuje się spadkiem terenu w kierunku południowym, w części południowej działki spadek jest znaczny. Działka nr 411/14 od południowego-zachodu graniczy z ul. Kopalnianą, ale ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie zjazdu od tej strony nie będzie możliwe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada skomunikowanie działki nr 411/15 z ul. Kopalnianą od strony północnej poprzez działki nr 407/1 i nr 411/1. Przedmiotowa nieruchomość na dzień oględzin jest niezabudowana, nieuzbrojona i nieogrodzona. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej, przez obszar działki nr 407/1 przebiega sieć kanalizacyjna, przez obszar wszystkich działek przebiega sieć gazowa, a przez obszar działki nr 411/15 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna niskiego napięcia i wodociągowa. Obszar nieruchomości na dzień oględzin był niezagospodarowany – porośnięty roślinnością trawiastą i krzakami, w części południowej działek nr 411/13, nr 411/14 i nr 411/15 zakrzaczenie było bardzo duże.

Dostępna jest także 1/2 części udziału w działce 411/8 w Chłapowie.

wyciąg z regulaminu:
Oferty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 17 listopada 2021 roku o godz. 11:30.

Szczegółowe informacje (operaty i regulaminy) dostępne na kamildobiespl lub pod numerem telefonu podanym w ogłoszeniu.

Cena: 517 000 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chłapowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]