Syndyk sprzeda atrakcyjne działki w Straszynie

Opis:

Syndyk sprzeda atrakcyjne działki w Straszynie.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części Straszyna, w odległości około 7,5 km od centrum Pruszcza Gdańskiego oraz w odległości około 13,5 km od centrum Gdańska.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości cechuje się przeciętnym stopniem zurbanizowania, stanowi je rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz obszary niezabudowane. Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 137/63 o pow. 1005 m2. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki wchodzą użytki w postaci gruntów ornych klas IVa, IVb i V. Działka posiada kształt prostokąta o szerokości około 25 m i długości około 40 m.

Działka posiada przyłączenie do sieci energetycznej – w południowozachodnim narożniku działki posadowiona jest skrzynka elektryczna. W niedalekiej odległości przebiegają sieci wodociągowa i gazowa. Nieruchomości bezpośrednio sąsiadujące z działką nr 137/63 są niezabudowane. Na dzień oględzin działka nr 137/63 była nieogrodzona, jej obszar był niezagospodarowany, porośnięty głównie roślinnością trawiastą.

 

wykaz innych dostępnych działek:
137/20, 137/64, 137/38, 137/16, 137/21, 137/13, 137/34, 137/29, 137/19, 137/22, 137/27, 137/49, 137/39, 137/50, 137/59, 137/51, 137/52, 137/61, 137/68, 137/60, 137/62,

wyciąg z regulaminu:
Oferty należy składać w terminie do dnia 10 września 2021 roku na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15 września 2021 roku o godz. 12:00

szczegółowe informacje (operat szacunkowy i regulaminy) znajdują się na stronie kamildobiespl.

Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu z ogłoszenia.

Cena: 167 000 zł brutto
Dodano: 19 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Straszyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]