syndyk sprzeda atrakcyjne mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości Aleksandry Wieczorek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Świętochłowicach przy ul. Karpackiej 29, o powierzchni 62,9 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KA1C/00026260/2.

 

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania nieruchomości tj. 189 600,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 16 czerwca 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 18 960,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są
w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem (kropka)bbpg(kropka)pl/syndyk/awieczorek(kropka)zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl.

Cena: 189 600 zł brutto
Dodano: 19 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Świętochłowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]