Syndyk sprzeda atrakcyjne mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Nowaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Zabrzu przy ul. Szyb Wschodni nr 2 objętego księgą wieczystą numer GL1Z/00037935/4 wraz z udziałem wynoszącym 106/1000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr GL1Z/00020829/6.

Cena wywoławcza wynosi 76 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 29 września 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 6 080,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są
w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: . Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu, a także ewentualna dodatkowa ustna licytacja odbędą się w dniu 29 września 2021 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7.

Cena: 76 000 zł brutto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zabrze
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]