Syndyk sprzeda atrakcyjne mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości Sylwii Sopali osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości – prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Barbary 13a w Rybniku, dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00137632/0, o powierzchni 53,06 m2.

Cena wywoławcza wynosi 111 200,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 5 października 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 11 120,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem ()(kropka)bbpg(kropka)pl/syndyk/sylwiasopala(kropka)zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu, a także ewentualna dodatkowa ustna licytacja odbędą się w dniu 5 października 2021 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7.

Cena: 111 200 zł brutto
Dodano: 10 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rybnik
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]