syndyk sprzeda atrakcyjne mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości Marioli Wichary i Grzegorza Wichary osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Chorzowie przy ul. Głównej 49a, objętego księgą wieczystą KA1C/00035965/0 wraz z udziałem wynoszącym 313/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą KA1C/00035657/8.

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania nieruchomości tj. 114 400,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 5 maja 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 11 440,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są
w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem (kropka)bbpg(kropka)pl/syndyk/wichary(kropka)zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem  e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl.

Cena: 114 400 zł brutto
Dodano: 22 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chorzów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]