Syndyk sprzeda biurowiec w Poznaniu

Opis:

Syndyk Masy Upadłości spółki Office Futura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000270280) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 161, działka ewidencyjna nr 3, o powierzchni 0,1463 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00031287/5.

 

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 10.240.600,00 (słownie: dziesięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy sześćset 0/00) złotych netto + 23% Vat. Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 1.024.060,00 (słownie: jeden milion dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt 0/00) złotych.

 

Oferent zobowiązany jest posiadać status podatnika VAT czynnego, zaś przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i zgodzie na objęcie sprzedaży Nieruchomości opodatkowaniem podatkiem VAT.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2021 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2021 r. Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy i opinia podatkowa, a także zgoda sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki, mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

 

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres kancelarii syndyka (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: . Informacji udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu 606 858 937.

 

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

 

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 10 240 600 zł brutto
Dodano: 13 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]