Syndyk sprzeda bliźniaka w Łazach

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzących w skład masy upadłości Roberta Kazimierskiego w upadłości konsumenckiej

Sędzia-komisarz w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziale Gospodarczym w postępowaniu upadłościowym Roberta Kazimierskiego nie prowadzącego działalności gospodarczej (XVIII GUp 623/19) zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki prawa do lokalu mieszkalnego w miejscowości Łazy, ulica Jasna 10 lokal 2 gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, o powierzchni 161,3 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00011680/0 wraz z udziałem (16130 / 32260) związanym z nieruchomością, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00421134/7. Wartość oszacowania lokalu wynosi 736.829,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 736.829,00 zł.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia działki: 700 m²
  • Powierzchnia: 161,30 m²
  • Rynek: wtórny
  • Liczba pokoi: 5
  • Rodzaj zabudowy: bliźniak
  • Liczba pięter: 3 piętra i więcej

 

Oferty należy składać do dnia 17.12.2019 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18.12.2019 roku o godzinie 11.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1910 1048 2258 0272 3174 0001 z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI ROBERT KAZIMIERSKI – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 07 grudnia 2019 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Cena: 736 829 zł brutto
Dodano: 6 grudnia 2019
Województwo:
Lokalizacja: Łazy
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]