Syndyk sprzeda budynek byłej dyskoteki

Opis:

Syndyk sprzeda budynek byłej dyskoteki

Syndyk  ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki nr 92/16 i 92/17 o łącznej powierzchni 0,1199 ha zabudowane budynkiem byłej dyskoteki o powierzchni użytkowej 703,12 m2. Nieruchomość położona jest w Miłkach przy ul. Giżyckiej 51, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie  Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi. Dojazd drogą utwardzoną kamieniem polnym z drogi asfaltowej (krajowej nr 63). Działki nr 92/16 i 92/17 tworzą funkcjonalnie zwarty obszar gruntu o nieregularnym kształcie i położone są na terenie płaskim. Zabudowane są budynkiem użytkowym, pełniącym dotychczas funkcję dyskoteki z pokojami na poddaszu.  Budynek jest od wielu lat nieużytkowany, charakteryzuje się dość słabym stanem technicznym. Budynek znajduje się w zwartej zabudowie z budynkiem niemieszkalnym oraz budynkiem straży pożarnej. Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze uzbrojonym w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Charakterystyka budynku:

powierzchnia zabudowy 461,00 m kw.

powierzchnia użytkowa 703,12 m kw.

rok budowy 1930.

W budynku na parterze można wyodrębnić: dwie sale taneczne, zaplecze kuchenne i socjalne oraz pomieszczenia magazynowe. Na poddaszu mieści się siedem pokoi, pomieszczenie magazynowe, korytarz oraz otwarty strych.

Cena wywoławcza sprzedaży  wynosi: 237 660,00zł netto (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) 60 % ceny oszacowania

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży.

Składanie ofert:

Oferty nabycia, należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa Monika Szewczykowska – dyskoteka” na adres: Kancelaria Syndyka ul. Partyzantów 10/2,10-521 Olsztyn, w terminie do 26 czerwca  2023r. do godz.12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2023r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

23 000,00 (dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

nr 83 1090 2590 0000 0001 4242 7386 do dnia składania ofert.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży, dołączonym do akt postępowania upadłościowego.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie: w zakładce aktualności/regulaminy sprzedaży.

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka.

Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 604-439-299 w godz. 9:00 – 14:00

Cena: 237 660 zł netto
Dodano: 31 maja 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie giżycki Miłki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]