Syndyk sprzeda budynek produkcyjno-biurowy

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Zakładu Stolarskiego Stanisław Towcik, Edward Olewnik Sp.J.sprzeda:

nieruchomość gruntową o pow. 0,4967 ha (263,53 zł/m²) składającą się z działki nr 191/4 zabudowaną budynkiem produkcyjno-biurowym o pow. użytkowej 1552,15 m² (843,34 zł/m²) położoną w Nidzicy przy ul. Sportowej 11 KW nr OL1N/00015724/1 w wieczystym użytkowaniu do 05-12-2089r. – za cenę nie niższą niż wartość oszacowania: 1.309.000,00 zł.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 – w terminie do dnia 1 października 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 października 2021r. o godz. 10.30

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Stanisławem Towcikiem tel. 605 099 526.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www syndyk eu oraz www syndykolsztyn eu.
Tel. do syndyka 503 313 338.

Cena: 1 309 000 zł brutto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nidzica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]