Syndyk sprzeda chwytak do bel InterTech z 2017 roku

Opis:

Syndyk masy upadłości prowadzi postępowanie konkursowe na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych, w tym chwytak do bel InterTech z 2017 roku.

Regulamin oraz dokładny opis ruchomości dostępne są w biurze syndyka oraz na jego stronie internetowej. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie.

Zapoznanie się z przedmiotem postępowania możliwe jest po wcześniejszym
uzgodnieniu z syndykiem.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dowodem wpłaty wadium (5% ceny, zaokrąglone do pełnych złotych w górę, tj. 67 złotych), należy składać w terminie do 09 grudnia 2021 roku, do godz. 12.00, w biurze syndyka Szymona Stasińskiego przy ul. Spółdzielczej 8 lok. 217 w Białymstoku.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Cena: 1 335 zł brutto
Dodano: 25 listopada 2021
Województwo:
Lokalizacja: Byszewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]