Syndyk sprzeda ciągnik siodłowy Scania R124, 2003 r

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI JAVENA GRYGIEŃĆ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 11.800,00 zł brutto tj. 50% ceny oszacowania, która wynosi 23.600,00 zł brutto:

Ciągnik siodłowy Scania R124
– rok produkcji 2003 r.
– nr rejestracyjny BS 28870
– rok pierwszej rejestracji: 23.05.2003 r.
– VIN: 9BSR4X20003537222
– nie posiada aktualnego przeglądu technicznego
– posiada aktualne ubezpieczenie

Warunki konkursu ofert:
1. Oferty z proponowaną ceną można składać drogą e-mail:horyzont@onet.pl lub drogą pocztową na adres: Kancelarii Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki.
2. Oferta pisemna powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia opublikowanego na stronie www.horyzont-consulting.pl w zakładce „ogłoszenia syndyka”.
3. Informacje można uzyskać pod numerem tel.885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00.
4. Ruchomości będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
5. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane z zakupem oraz odbiorem ruchomości.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.
7. Sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn., że osoba, która nabywa rzecz staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń, ale też nie przysługuje jej uprawnienie z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

 

 

Cena: 11 800 zł brutto
Dodano: 25 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Suwałki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]