Syndyk sprzeda ciągnik siodłowy Scania R124/420 – 2004 r.

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI JAVENA GRYGIEŃĆ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI
za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 13.000,00 zł brutto tj. 50% ceny oszacowania, która wynosi 26.000,00 zł brutto:
Ciągnik siodłowy Scania R124/420
– rok produkcji: 2004
– numer rejestracyjny: BS 32022
– data pierwszej rejestracji: 04.06.2004 r.
– VIN: XLER4X20005101570
– nie posiada aktualnego przeglądu technicznego
– posiada aktualne ubezpieczenie

Warunki konkursu ofert:
1. Oferty z proponowaną ceną można składać drogą e-mail:horyzont@onet.pl lub drogą pocztową na adres: Kancelarii Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki.
2. Oferta pisemna powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia opublikowanego na stronie www.horyzont-consulting.pl w zakładce „ogłoszenia syndyka”.
3. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00.
4. Ruchomości będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
5. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane z zakupem oraz odbiorem ruchomości.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.
7. Sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn., że osoba, która nabywa rzecz staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń, ale też nie przysługuje jej uprawnienie z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

Cena: 13 000 zł brutto
Dodano: 25 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Suwałki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]