syndyk sprzeda Citroena C5

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawa własności samochodu osobowego Citroen C5, rok produkcji 2002.

Syndyk zaprasza chętnych do składania ofert na zakup w/w pojazdu za nie niższą niż 3 700,00 zł brutto, w terminie do dnia 15.12.2023. godz. 15.00

Warunki składania ofert:

  1. Oferty można pisemnie na adres Al. 1 Maja 87 p. 211, 90-755 Łódź.
  2. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zakupem i ewentualnym odbiorem przedmiotu oferty;
  3. Syndyk zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn;

Oferta winna identyfikować oferenta i zawierać dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, e-mail).

Szczegółowe informacje dotyczące pojazdu znajdują się na stronie galazkaupadlosci.pl

Cena: 3 700 zł brutto
Dodano: 17 listopada 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Wieruszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]