Syndyk sprzeda część budyneku mieszkalnego – szeregowiec

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki ½ części prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr 88********** 903/15 o łącznej pow. 262 m2 oraz ½ prawa własności budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej stanowiącego od gruntu przedmiot odrębnej własności w Dzierżoniowie, ul. Morelowa 7, objętego KW nr SW1D/ 0001728 0/0. Pow. użytkowa budynku – 163,50 m2.

Oferty należy składać do dnia 28.10.2021r do godz. 9:00 na adres Kancelarii Syndyka, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego. ul. ks. Jana Kompałły 3A/2, 63-400 Ostrów Wlkp.
Cena ½ części prawa własności nie niższa niż wartość oszacowania tj.: 88.500,00 netto. Sprzedaż odbędzie się w formie nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego dnia 28.10.2021r. w Kancelarii Syndyka o godz. 10:30.

Wadium w wysokości 8.850,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w terminie do dnia 27.10.2021r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w kancelarii syndyka, tel. 627204529.

Zastrzega się prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wyjaśnienia:
Na sprzedaż jest 1/2 własności domu. W związku z tym, że małżeństwo miało rodzielność majątkową, jest sprzedawana cześć jednego małżonka, który ma ogłoszoną upadłość. Nie ma osobnych wejść do domu. Aktualnie dom jest zamieszkiwany przez drugiego właściciela.

Cena: 108 855 zł netto
Dodano: 29 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dzierżoniów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]