Syndyk sprzeda dom

Opis:

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej .

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :

Nieruchomość gruntową zabudowaną składającą się z działki ewidencyjnej nr 350 o powierzchni 1,1480 ha położonej w obrębie Brzózki, gmina Popów, powiat kłobucki dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ2C/00048618/2

za cenę:

nie niższą niż 387 500,00 złotych

( słownie : trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 )

stanowiącej 100 % ceny oszacowania.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 60*******98,

Oferty z zaproponowaną ceną należy przesyłać do dnia 15-go września 2021 roku na adres biura syndyka.

Syndyk zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferenta.

Cena: 387 500 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brzózki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]