Syndyk sprzeda Dom, Czerwionka, 127,25 m2

Opis:

Obwieszczenie
Syndyk masy upadłości Krzysztofa Studenta w upadłości (sygn. akt XII GUp 291/21, Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy) ogłasza konkurs ofert na wybór nabywcy prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2062/107 o powierzchni 0,0621 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 127,24 m2 położonej w Czerwionce przy ul. Furgoła 81, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer GL1Y/00085307/3.
Cena wywoławcza wynosi 211.150,00 zł (dwieście jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Cena w ramach konkursu ofert nie będzie obciążona podatkiem VAT.
Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, w terminie do dnia 08 listopada 2021r. do godz. 15:00. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych – z zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, w podanym wyżej adresie, w terminie, to jest do dnia 08 listopada 2021r. do godz. 15:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 listopada 2021r., godz. 12:00, w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela przy ul. Ligockiej 15, 44-105 Gliwice.
Ze stanem prawnym majątku masy upadłości przeznaczonego do zbycia, operatem szacunkowym sporządzonym dla nieruchomości, a także z warunkami sprzedaży można zapoznać się – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32 4281801.
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01 lub e-mail: kancelaria@jacekpietrzela.pl .

Cena: 211 150 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Czerwionka-Leszczyny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]