Syndyk sprzeda dom w Dębiogórze

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż domu wchodzącego w skład masy upadłości Mileny Leśniewskiej (poprzednio Miękus) w upadłości (22.10.2021)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 06.11.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowana –  działka nr 20/1 o powierzchni 0,1102 ha. we wsi Dębiogóra, gmina Koźmin Wielkopolski, powiat Krotoszyński (KW nr KZ1R/00041315/4). Na działce zlokalizowany jest: – dom mieszkalny jednorodzinny o łącznej powierzchni 86,30 m2 składający się z czterech pokoi, łazienki, kuchni i korytarza – budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 30m2.. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 125.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 125.000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI LEŚNIEWSKA – PRZETARG” należy składać do dnia 15.11.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16.11.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 78 1140 1140 0000 3653 8900 1014 z dopiskiem „WADIUM – MASA UPADŁOŚCI LEŚNIEWSKA- PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego.

 

Cena: 125 000 zł brutto
Dodano: 2 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dębiogóra 11
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]