syndyk sprzeda dom w Drogoradzu

Opis:
Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 410.000,00 zł prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym (w budowie) w Drogoradzu, o pow. 0,3800 ha, KW SZ2S/00020553/6. Rozpoczęty proces budowlany, brak dokumentacji, odbiorów, Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane. Płatność ceny najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Oferty zgodne z regulaminem, należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Agnieszka Stańczak – Kujawska, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 27.07.2021r. – obydwie do godziny 14.30. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ XII GUp 183/20”. Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 525 024 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Droga

  • utwardzona

Ogrodzenie

  • drewniane

Dodatkowe informacje

  • antresola
Cena: 410 000 zł brutto
Dodano: 30 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Drogoradz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]