Syndyk sprzeda dom w Józefowie

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki,  nieruchomości w postaci działki gruntu nr ew. 33/5, o pow. 1.500 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 165,7 m2, położonej w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0. Cena wywoławcza 940.600,00 zł.

wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w drodze wewnętrznej) nr ew. 33/8 o pow. 552 m2. Cena wywoławcza za udział 1.000,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 października 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem

Syndyk dopuszcza możliwość składania ofert na zakup poszczególnych działek.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 95.000,00 zł

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 940 600 zł brutto
Dodano: 20 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Józwefów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]