Syndyk sprzeda dom w Kępie Borzechowskiej

Opis:

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 285/2 o pow. 0,1584 [ha], położoną w miejscowości Kępa Borzechowska, gmina Borzechów, powiat lubelski, województwo lubelskie, zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 182,00 [m²], dla której SR w Kraśniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1K/00075926/3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 552.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy).
Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, po kontakcie telefonicznym.

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie
w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty
do kancelarii syndyka).
W przypadku wpływu więcej niż jednej ważnej oferty syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia uzupełniającej aukcji, w której udział będą mogli wziąć oferenci.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu podanym w portalu.

Cena: 552 000 zł brutto
Dodano: 9 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kępa Borzechowska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]