SYNDYK SPRZEDA DOM W MICHAŁOWICACH

Opis:
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej numer 823/6 o powierzchni 0,1050 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 283,50 m2, położonej w miejscowości Michałowice przy ul. Wichrowe Wzgórze nr 10, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR1S/00017654/8 wraz z udziałem 1/15 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 824, 816/7 i 823/2, objętej księgą wieczystą KR1S/00027529/6.
Nieruchomość jest zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 283,50 m2. Budowa domu zakończona została w 2006 r. Budynek posiada 3 kondygnacje (piwnice, parter, poddasze). Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z bali drewnianych uszczelnionych warkoczami z wiór drewna. Ogrzewanie podłogowe na parterze, na poddaszu – kaloryfery panelowe. Na parterze znajduje się kominek z płaszczem wodnym.
Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 883.000,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 88.000,00 zł wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 182/19 przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 37 1050 1025 1000 0092 7347 8686.
Oferty należy składać najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. na adres: Biuro Syndyka Anna Kabza, ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 11.00. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert, spełniających warunki konkursu opisane w Regulaminie Sprzedaży, wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona najpóźniej w dniu 4 czerwca 2021 r. w Biurze Syndyka.
Pełna treść obwieszczenia, Regulaminu Sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków) lub na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl.
Cena: 883 000 zł brutto
Dodano: 29 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Michałowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]