Syndyk Sprzeda Dom w Sopocie

Opis:

Syndyk masy upadłości ma przyjemność zaprosić do złożenia oferty w przetargu pisemnym ofertowym dwuetapowym na zakup domu w Sopocie w zabudowie szeregowej („skrajny szereg”). Rozpisany przetarg stanowi prawdziwą okazję do nabycie domu o powierzchni niemal 200 m2 powierzchni użytkowej położonego wśród zieleni w kameralnej części miasta. Z nieruchomości rozpościera się widok na Zatokę Gdańską. Nieruchomość w ocenie Syndyka wymaga remontu i modernizacji, szczególnie po uwzględnieniu obecnych standardów wykończenia.

Precyzując szczegółowo – przedmiotem przetargu jest sprzedaż łączna prawa własności nieruchomości gruntowej nr ew. działki 146/25 o pow. 263 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 182,10 m2 – nieruchomości położonej przy ul. Okrężnej 17 A w Sopocie, oznaczonej księgą wieczystą nr GD1S/00010771/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz udziałów (6/198) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Okrężnej w Sopocie na którą składają się cztery działki dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste o numerach: GD1S/00011176/8, GD1S/00011177/5, GD1S/00011243/9, GD1S/00011256/3.

Nieruchomość sprzedawana jest przez Syndyka w postępowaniu upadłościowym Anny MIĘKINA, nr ewidencyjny PESEL 82030201301, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 214/17.

Organizatorem przetargu jest Syndyk z siedzibą w (80-805) Sopocie przy ul. Podjazd 1 lok. 2. Osoby zainteresowane winny skontaktować się z Syndykiem telefonicznie (+48 511 477 411‬) lub drogą mailową (oferty[małpa]syndyk-24.pl). Preferowany jest kontakt mailowy. Uprasza się o kontakt wyłącznie w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

Tryb przetargu regulowany jest Regulaminem Przetargu. Przetarg odbywa się w formie pisemnej ofertowej dwuetapowej. Osoby zainteresowane winny składać do Syndyka pisemne oferty zakupu zgodnie z Regulaminem Przetargu, który na żądanie zainteresowanych zostanie udostępniony przez Syndyka drogą elektroniczną na adres maila lub udostępniony w Biurze Syndyka.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 Czerwca 2021 roku. Otwarcie ofert w Etapie I postępowania przetargowego jest przewidziane w dniu 22 Czerwca 2021 roku. Cena minimalna dla wskazanej nieruchomości wynosi 980.000 zł netto, a konieczne wadium do uczestniczenia w Przetargu to 1/10 wskazanej ceny w kwocie 98.000,00 zł do uiszczenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu i w terminie w nim określonym. Wskazana cena jest ceną minimalną.

Do Etapu II postępowania przetargowego przechodzi trzech oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na zasadach określonych w Regulaminie. Oferenci zakwalifikowani do Etapu II mają prawo podwyższenia oferowanej ceny na zasadach wskazanych w Regulaminie. Rozstrzygnięcie Etapu II postępowania przewidziane jest na dzień 06 lipca 2021 roku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury sprzedażowej w dowolnym momencie bez podania przyczyn oraz wyborze oferty na zasadach opisanych w Regulaminie, jak również niedokonania wyboru oferty lub zakończenie postępowania przetargowego bez rozstrzygnięcia w dowolnym momencie postępowania.

Cena: 980 000 zł brutto
Dodano: 26 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sopot
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]