Syndyk sprzeda dom w trakcie budowy Narzym

Opis:

Opis

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 813 m2, działka nr 280/26, obręb: 0010 Narzym, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Narzym, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr EL1D/00037740/9

 

Cena wywoławcza 13.000,00 zł brutto

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro at kancelariak2 pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną w terminie do 14 (czternastu) dni od daty upływu terminu do składania ofert.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro(malpa)kancelariak2 pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1.000,00 zł.

Cena: 13 000 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Narzym
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]