Syndyk sprzeda dom w Trzebini

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość – budynek mieszkalny położony w Trzebini przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego nr 43, działki numer 400/14 i 909 o łącznej pow. 0,0486 HA, Obręb Wodna, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta nr KR1C/00065613/5 za cenę nie niższą niż 164 367,00 zł.

Podana cena jest ceną minimalną. Zainteresowani winni składać pisemne oferty w terminie do dnia 16.07.2021r. na poniżej wskazany adres Biura Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości szacunkowej ceny nieruchomości najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2021r. o godz. 11:00. W przypadku wpłynięcia równorzędnych lub zbliżonych ofert syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych.

Szczegółowe informacje w tym operat szacunkowy nieruchomości oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w Biurze Syndyka (adres: Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, tel. 604 279 755, e-mail: ) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Cena: 164 367 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Trzebinia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]