Syndyk sprzeda dom weselny Kościerzyna

Opis:

Syndyk masy upadłości Józefa Winnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOVATRANS Winnicki Józef w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy pod sygn. akt: VI GUp 251/18/PM ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 33, obręb Mały Klincz, gmina Kościerzyna, o powierzchni 0,1097 ha, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 454,3 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00012222/0. Cena wywoławcza wynosi 683.100,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100).
Oferty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 na adres Biura syndyka Agnieszki Holender, ul. Struga 16 lok. 116, 80-116 Gdańsk.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 czerwca 2021 roku w biurze syndyka Agnieszki Holender, ul. Struga 16 lok. 116, 80-116 Gdańsk
Regulamin przetargu, opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są do wglądu w sekretariacie w biurze syndyka mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Struga 16, lok. 116, po uprzednim ustaleniu terminu – nr telefonu: 572-320-737, adres e-mail: bi**o@s*******.pl.

Cena: 683 100 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mały Klincz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]