Syndyk sprzeda Dom wolnostojący Parleza Wielka

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Pani Krystyny Rybkiewicz (Sygn. Akt V GUp „of“ 220/21) zaprasza do składania ofert na sprzedaż:

Nieruchomości gruntowej działka nr 21 o pow. 0,1354 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 75,17 m. kw położonej w Parlezie Wielkiej 5 gmina Biskupiec wraz z zabudową pomocniczą (budynek gospodarczy i garaż). Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta KW nr OL1B/00011842/4 w Sądzie Rejonowym w Biskupcu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość nieruchomości oszacowana jest na kwotę 163.000,00 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące zł).

Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 163000,00 zł. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż w wartość oszacowania należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta zakupu Sygn. Akt V GUp „of“ 220/21)” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 26.09.2022 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego – Komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości w Brodnickim Banku Spółdzielczym nr 45 9484 1121 3009 0123 5698 0001.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 27.09.2022 o godzinie 14,00 w drodze rozpoznania ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty a także zamknięcia konkursu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatem szacunkowym można zapoznać się w Biurze Syndyka. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Kontakt:
Syndyk Antoni Paciorkowski
tel: 502 542 609

Cena: 163 000 zł netto
Dodano: 9 września 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Parleza Wielka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]