Syndyk sprzeda dom wraz warsztatem w Ostródzie – cena wyw. 765.803 zł

Opis:

Syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym oraz budynkiem warsztatu samochodowego położonej przy ulicy Leśnej 17A w Ostródzie dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1O/00010859/2 za cenę nie niższą niż 765.803,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy złote) plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi).

Zainteresowanym syndyk prześle operat szacunkowy oraz inne żądane informacje.

Oferty należy przesyłać na adres mailowy syndyka do dnia 15 maja 2022 r.

Cena: 765 803 zł netto
Dodano: 25 kwietnia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]