Syndyk sprzeda drogę dojazdową w Łodź Widzew, ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego

Opis:

W postępowaniu o sygn. V GUp 19/22 syndyk zaprasza do składania ofert na nieruchomość gruntową stanowiącą drogę wewnętrzną położoną w Łodzi przy ul. Tyminieckiego 25, gmina Łódź,  województwo łódzkie,

za cenę nie niższą niż 100% wartości oszacowania tj. 411 000zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych  00/100)

Oferty zgodne z warunkami  naboru należy składać do dnia 20 kwietnia 2023 roku do godz. 16:00 osobiście, listem poleconym na adres: Kancelarii Notariusz Ewy Wesołowskiej ul .Rynek Nowomiejski 25/1 w Toruniu

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 12:15 w Kancelarii Notariusz Ewy Wesołowskiej ul .Rynek Nowomiejski 25/1 w Toruniu

Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Biurze Syndyka na ul. Turystycznej 71 w Toruniu w godz. 8.00 – 14.00 lub na str .kamildobies.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Cena: 411 000 zł netto
Dodano: 20 marca 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź Widzew, ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]