Syndyk sprzeda działkę 117/6, 1,198 ha, Klonowo, gmina Lidzbark

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 117/6 o powierzchni 1,198 ha, położonej we wsi Klonowo, gmina Lidzbark, obręb 0012 dla której Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr: EL1D/00029874/8, za cenę nie niższą niż 4.720,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych i 00/100), plus ewentualny podatek VAT, na warunkach określonych w warunkach sprzedaży z wolnej ręki.

Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia (decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego). Wyceny biegłego oraz warunki sprzedaży z wolnej ręki dostępne są w biurze syndyka oraz mailowo: k.bober@pgwkancelaria.pl

Cena: 4 720 zł brutto
Dodano: 23 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Klonowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]