Syndyk sprzeda działkę – Bierwiecka Wola

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Janusza Kowalczyka

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

6. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Bierwiecka Wola, gmina Jedlińsk, o powierzchni 9020 m2, oznaczona jako działka nr 95/2, nr KW RA1R/00105459/2 – cena wywoławcza 40.000,- zł (wadium 4.000,- zł).

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Zapoznanie się z Regulaminem przetargu,

2. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu w zaklejonej kopercie z napisem „Kowalczyk – przetarg” w Biurze Syndyka w Radomiu, przy ulicy Kelles- Krauza 13 lok. 7U, w terminie do 20 maja 2021 r. do godz. 15:00.

3. Wpłacenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości o nr 43 1050 1793 1000 0091 3937 0366 do 20 maja 2021 r.

III. Informacje dodatkowe

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, o godzinie 9:00 w sali XI.

Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka bądź drogą e-mailową: biuro.syndyka.radom@wp.pl. Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem – tel. 501 104 650.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszam do zapoznania się z innymi moimi ogłoszeniami.

Cena: 40 000 zł brutto
Dodano: 28 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bierwiecka Wola
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]