Syndyk sprzeda Działkę Brużyczka Mała, okolice Grotnik 960m2

Opis:

UWAGA!!! SPRZEDAŻ LICYTACYJNA PRZEZ SYNDYKA
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Zasady sprzedaży określone są w Regulaminie
Regulamin dostępny jest mailowo lub pod nr tel 427158088

Sprzedaży podlega:

a) Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Brużyczka Mała (województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Aleksandrów Łódzki) oznaczona jako działka gruntu nr 247/5 o pow. 960 m2, obręb 6 Brużyczka Mała, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00078961/9 wraz z udziałem ½ części w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brużyczka Mała (województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Aleksandrów Łódzki) oznaczonej jako działka gruntu nr 247/26 o pow. 15 m2 i 247/27 o pw. 240 m2, obręb 6 Brużyczka Mała, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą LD1G/00078693/9, stanowiącej drogę dojazdową

za kwotę łączną nie niższą niż
66.750,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Sprzedaż w drodze licytacji.

1. Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka w Łodzi (adres ul. Wigury 13/4, 90-302 Łódź) w godz. od 9:00 do 17:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem, o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

2. Termin składania ofert w pierwszym przetargu upływa w dniu 16.09 2022 r. o godz. 16:00.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w Kancelarii Syndyka w dniu 19.09. 2022 r. o godz. 12:00.

Operat szacunkowy udostępniamy drogą email w godzinach pracy kancelarii od pon – pt 9-17

Cena: 66 750 zł netto
Dodano: 7 września 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mała Brużyczka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]