Syndyk sprzeda działkę budowlaną

Opis:

Działka budowlana

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łączna sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 16/64 o powierzchni 1.075 m² (z istniejącymi fundamentami pod budynek w zabudowie bliźniaczej), położonej we wsi Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, obręb 0011 Jadwisin, ul. Profesora Tutki 18, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA1L/00057502/6

udziału 8/480 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 16/4 o powierzchni 751 m² (stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową), położonej we wsi Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, obręb 0011 Jadwisin, ul. Profesora Tutki, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA1L/00058139/7

udziału 728/19680 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 16/12 o powierzchni 6.050 m² (stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową), położonej we wsi Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, obręb 0011 Jadwisin, ul. Profesora Tutki, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA1L/00042364/8.

Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 25/21 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 220.480,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) brutto, w tym 23% VAT.

Oferty należy składać do dnia 22 października 2021 roku do godz. 15.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2021 roku o godzinie 11:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie nieruchomości i uczestnictwa w konkursie ofert dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej w zakładce licytacje/nieruchomości.

Cena: 220 483 zł brutto
Dodano: 12 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jadwisin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]